Harven 4

DSC_0673Harven 4 med adress Axvallagatan 3 i Skara.

Fastigheten är på 4 200 m2.

Hyresgäster är:
Bräcke Diakoni Vilan vårdcentral
Bräcke Diakoni Rehab
Bräcke Diakoni Asylteam
Bräcke Diakoni BVC
Bräcke Diakoni Konduktivt Center

Apoteksgruppen

Ledig lokal

400kvm ledig yta.

 

 

 

 

DSC_0685DSC_0676DSC_0684